PRIMARIA COMUNEI RUNCU

TIPIZATE - TAXE SI IMPOZITE
* TIPIZATE ITL CONFORM NOULUI COD FISCAL - 2016 *

» ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF -
» ITL - 001 - Special - Chitanta -
» ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJ -
» ITL - 003 - Declaratie impozit teren PF -
» ITL - 004 - Declaratie impozit teren PJ -
» ITL - 005 - Declaratie impozit mijl transport PF-PJ -
» ITL - 006 - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone PF-PJ -
» ITL - 007 - Declaratie impozit mijl transport pe apa PF-PJ -
» ITL - 008 - Decizie de impunere PF -
» ITL - 009 - Decizie de impunere PJ -
» ITL - 010 - Cerere eliberare CF - PF -
» ITL - 011 - Certificat fiscal - PF -
» ITL - 012 - Cerere eliberare CF - PJ -
» ITL - 013 - Certificat fiscal - PJ -
» ITL - 014 - Declaratie-Decizie de impunere taxa serv reclama PJ -
» ITL - 015 - Declaratie-Decizie de impunere taxa afisaj -
» Ordin_MDRAP_2068_din_2015 -
» Ordin_MDRAP_MFP_2069_4087_din_2015 -
» Anexa 1 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -
» Anexa 2 - Decont impozit pe spectacole -
» Anexa 3 - Nota de plata -
» Anexa 4 - Borderou desfasurator al incasarilor -
» Anexa 5 - Proces verbal de verificare casier -
» Anexa 6 - Registru de rol nominal unic -
» Anexa 7 - Registru de rol alte venituri -
» Anexa 8 - Extras de rol -
» Anexa 9 - Matricola pentru evidenta centralizata -
» Anexa 10 - Borderou de debite-scaderi -
» Anexa 11 - Confirmare de primire a debitelor -
» Anexa 12 - Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate -
» Anexa 13 - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate -
» Anexa 14 - Proces-verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate -
» Anexa 15 - Legitimatie pentru functionarul public din organul fiscal local -
» Anexa 16 - Ordin de serviciu -
» Anexa 17 - Aviz de inspectie fiscala -
» Anexa 18 - Invitatie -
» Anexa 19 - Proces-verbal de retinere-restituire de inscrisuri -
» Anexa 20 - Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale -
» Anexa 21 - Decizie privind nemodificarea bazei de impunere -
» Anexa 22 - Somatie -
» Anexa 23 - Titlu executoriu -
» Anexa 24 - Proces-verbal privind comunicarea somatiei -
» Anexa 25 - Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu -
» Anexa 26 - Decizie de instituire a masurilor asiguratorii -
» Anexa 27 - Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii -
» Anexa 28 - Adresa de infiintare a popririi asiguratorii -
» Anexa 29 - Adresa de infiintare a popririi -
» Anexa 30 - Instiintare privind infiintarea popririi -
» Anexa 31 - Proces-verbal de constatare a contraventiei -
» Anexa 32 - Proces-verbalde identificare bunuri mobile -
» Anexa 33 - Proces-verbalde identificare bunuri imobile -
» Anexa 34 - Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile -
» Anexa 35 - Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile -
» Anexa 36 - Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile -
» Anexa 37 - Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri -
» Procedura de lucru - Anexa 58 - Decizie de raspundere solidara a tertului proprit cu debitorul urmarit -