PRIMARIA COMUNEI RUNCU

PROIECTE INVESTITIONALE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A LOCALITATII RUNCU, JUDETUL VALCEA IN PERIOADA 2007-2013
    A.    IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII LOCALE
 • consolidare si modernizare drum DJ 703 F Ramnicu Valcea – Runcu - limita judetul Arges;
 • consolidare si reabilitare podete si punti pietonale (cu regularizare apa pe raul Badislava);
 • alimentare cu apa comuna Runcu;
 • canalizare.


    B.    REABILITAREA/MODERNIZAREA/DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SANATATE, SOCIALE SI DE SIGURANTA PUBLICA
 • constructie dispensar sanitar uman, cabinet stomatologic si puncu farmaceutic (dotare cu echipamente si utilitati) in Runcu, precum si constructia unui punct sanitar in satul Valea Babei;
 • consolidarea si modernizarea Caminului Cultural Runcu si a Bibliotecii Comunale;
 • constructia unui Camin Cultural in satul Valea Babei;
 • constructia si modernizarea unui teren de sport;
 • dotare cu echipamente pentru interventii in situatii de urgenta;
 • constructie si dotare cu echipamente dispensar veterinar si punct de insamantare artificiala in comuna  Runcu;
 • constructie si modernizare sediu privind prestarile de servicii (coafor, frizerie, cizmarie, reparatii radio-tv, etc);
 • reabilitare termica post Politie Runcu;
 • amenajarea unui camin de batrani in comuna Runcu;
 • reabilitare si modernizare Camin Cultural - sat Surpati.

    C.    REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ DEZVOLTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
 • imbunatatirea infrastructurii de invatamant:
  • consolidare, modernizare si reabilitare termica Scoala I-VIII Runcu;
  • reabilitare termica – Gradinita Runcu, Gradinita Valea Babei, Scoala cu clasele I-IV Valea Babei.

    D.    DEZVOLTAREA TURISMULUI LOCAL
 • restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural:
  • restaurarea ansamblului Bisericii "Sfanta Paraschiva", sat Surpati (consolidarea structurii de rezistenta, restaurarea picturii murale);
  • restaurarea ansamblului Bisericii "Sfintii Mihail si Gavril" din comuna Runcu;
  • restaurarea ansamblului Bisericii "Sfantul Nicolae" din satul Valea Babei;
 • crearea unei zone turistice (pensiuni rurale).

     E.    DEZVOLTARE RURALA DURABILA

 •  dezvoltarea unei retele eficiente de transport public rural:
  •  construirea si reabilitarea statiilor pentru autobuze;
 • reabilitarea infrastructurii in comuna Runcu:
  • pietruire si asfaltare drumuri comunale, satesti si vicinale;
  •  reabilitare covoare asfaltice.
 • reabilitarea iluminatului public:
  • extinderea retelelor stradale de iluminat public.
 • dezvoltarea unei retele de telefonie fixa - Scoala Runcu si Caminul Cultural Runcu;
 • infiintarea unui centru de depozitare a deseurilor;
 • infiintarea unui centru de colectare a laptelui si prelucrare a fructelor.

     Primar,
    Maria Dina
Fisiere: