PRIMARIA COMUNEI RUNCU

TURISM

        Obiective turistice in comuna Runcu:
  • Biserica "Sfanta Paraschiva" sat Surpati
  • Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril" sat Runcu
  • Biserica "Sfantul Nicolae" sat Valea Babei.